Australian Prime Ministers

A word search about Australian Prime Ministers

Find the 12 words hidden in this word search. Play this australian prime ministers word search puzzle.

FJOSEPHLYONS
JOHNMCEWENCO
NCHRISWATSON
GOUGHWHITLAM
NIKAEDDERFLA
SFJOSEPHCOOK
GNITAEKLUAPT
ARTHURFADDEN
SGEORGEREIDI
AJOHNHOWARDD
YFRANKFORDEN
AOHAROLDHOLT

This australian prime ministers word search has been viewed 5,735 times.